02 stycznia 2024

Ostroga piętowa - Ulga w bólu już po pierwszym zabiegu! 

Ostroga piętowa to entezofit, który widoczny jest na zdjęciu rentgenowskim jako narośl kostna. Tworzy się ona w wyniku przewlekłego stanu zapalnego rozcięgna podeszwowego. Powstaje z nadbudowy kostnej przyczepu rozcięgna podeszwowego na kości piętowej (ostroga dolna) lub nadbudowy wytworzonej przez ścięgno Achillesa na górnej części kości piętowej (ostroga górna).

 

Głównymi objawami są dolegliwości bólowe w okolicy pięty i całej stopy, sztywność, a także pojawia się tkliwość na dotyk. Ból opisywany jest często jako kłujący. Dolegliwości bólowe pojawiają się często podczas stania, a ostatnim etapem jest ból występujący nawet w spoczynku. Dlaczego? To właśnie zapalenie rozcięgna podeszwowego powoduje ból u pacjenta, ponieważ przyczyną jest wywołany stan zapalny rozcięgna podeszwowego, w którym doszło do przeciążenia. Występujący długotrwały stan zapalny, prowadzi do odkładania się złogów wapnia w okolicy guza piętowego, co skutkuje reakcją adaptacyjną i obronną organizmu polegającą na odkładaniu się nadprogramowo materiału kostnego - kostny fragment, nazywany ostrogą piętową.

 

DLACZEGO TERAPIA SKUPIONĄ FALĄ UDERZENIOWĄ?

Terapia skupioną falą uderzeniową FSWT oparta jest na opatentowanej technologii elektroakustycznej. Wewnątrz aplikatora istnieje kompleks składający się z pojedynczego kryształu piezoelektrycznego i soczewki elektroakustycznej. Urządzenie wytwarza wysokie napięcie, które deformuje kryształ i wytwarza akustyczną falę uderzeniową. Następnie fala jest kształtowana zbieżnie przez soczewkę elektroakustyczną i wprowadzana do ciała pacjenta. Im większa jest głębokość penetracji tkanek tym łatwiej leczyć głęboko położone struktury. Różna intensywność i częstotliwość fali uderzeniowej będzie powodować inne efekty terapeutyczne. Regulacja parametrów terapii może być bezpośrednio na ekranie aplikatora lub aparatu.

 

PODSTAWA MEDYCZNA
Ulga w bólu - Dzięki mechanicznej stymulacji włókien nerwowych FALE UDERZENIOWE łagodzą ból poprzez teorię bramki bólowej, a także zmniejszają poziom substancji P. Prowadzi to do:
 • poprawy krążenia krwi
 • przyspieszenia metabolizmu
 • długotrwałej ulgi w bólu
Regeneracja uszkodzonych tkanek - Pobudzenie uszkodzonej tkanki uwalnia czynniki wzrostu odpowiedzialne za regenerację. W oparciu o tę zasadę TERAPIA FALAMI UDERZENIOWYMI może być wykorzystana do:
 • wywołania neowaskularyzacji i poprawy ukrwienia w uszkodzonej tkance
 • wywołania proliferacji fibroblastów i zwiększenia syntezy kolagenu w celu przyspieszenia regeneracji ścięgien
 • uwolnienia białka morfogenetycznego kości (BMP) w celu różnicowania komórek mezenchymalnych i osteogenezy w zrostach kostnych
 • stymulacji wzrostu nowych naczyń limfatycznych, które pomagają w reabsorbcji wapnia w tkance
WSKAZANIA DO TERAPII SKUPIONĄ FALĄ UDERZENIOWĄ FSWT:
 • zwapnienia ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego
 • łokieć tenisisty
 • łokieć golfisty
 • entezopatia okołokrętarzowa
 • przewlekłe stany zapalne ścięgna Achillesa
 • zapalenie ścięgna rzepki
 • ostroga piętowa
 • naderwania ścięgien, więzadeł
 • trudno gojące się złamania 
 • zapalenie więzadła rzepki (kolano skoczka)

 

 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Pracownia

Terapii Bólu

Nałęczów 

1 Maja 11

tel.: 451 040 926

mail: pracowniabolu@gmail.com

www.pracowniaterapiibolu.pl

Zapraszamy 

poniedziałek - piątek: 9:00 - 19:00

soboty: 9:00 - 17:00